Navigacija

Četvrti termin odbrane seminarskih radova

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Računari u arhitekturi 2 - RUA2Informatika 1 - INF1Informatika 2 - INF2Informatika za geodete 2 - IFG2

Odbrana seminarskih radova iz nastavnih predmeta: Računari u arhitekturi 1 i 2, Informatika 1 i 2 i Informatika za geodete 1 i 2 održaće se u petak, 20.9.2019. godine u 9.00 časova u Univerzitetskom računarskom centru (računarska sala).

Studenti koji planiraju u ovom terminu da brane seminarski rad, isti treba da pošalju najkasnije do četvrtka, 19.9.2019. godine.

Predmetni asistent