Navigacija

AP_7 uputstva za izložbu

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 7 - AP7

Dragi studenti,

Obavezni prilozi za izložbu:

1) maketa, R 1:500. dimenzije podloge za maketu 50cm h 50cm (podloga treba da bude identična kod svih studenata i treba da obuhvati i tok Vrbasa - Dakle, jedan čovjek postavlja obuhvat vektorski i kači na drajv za sve. Možete podlogu isjeći svi na laseru u kartonu.). materijali za maketu: karton za teren, hajdučka trava za drveće, karton/paspartu za objekte.

2) dijagramski crteži (koncept dijagram, koncept urbanističke postavke objekta, prostorno-programska šema objekta, i sl.). crteži su vektorski na bijeloj pozadini, grupisani na jednom formatu 40cm h 40 cm, rezolucija 300 dpi. font za sav tekst (opisi i ključne riječi): PF DinDisplay Pro Light

3) ilustracija. najreprezentativnija ilustracija projekta (kolaž, 3d prikaz, osnova, presjek, izgled, perspektivni presjek, ...). format 50cm h 50 cm, rezolucija 300 dpi. 

primjeri: drajv

4) tekst. opis i tekstualno obrazloženje namjere projektanta, maksimalno 500 riječi.

Primjere za priloge 2) i 3) možete pronaći na drajvu:

https://drive.google.com/drive/folders/10oCSOz6CRqsvsU9bq4JX4y_ot9NWsPws?usp=sharing

Svoje priloge u radnoj verziji kačite na drajv u folder nazvan po vašem imenu i prezimenu.

Ugodan rasput!