Navigacija

SJ1, SJ3, EUA1, EUA2, EUA4_Rezultati pismenog dijela ispita_mart 2018.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2Strani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Engleski jezik u arhitekturi 4 - EUA4

SP Arhitektura 

EUA1

20/14 Rodić Nataša 26.5/40 

19/14 Milanović Jovana 18/40 (uspvno položila na usmeni dio ispita) 

EUA2 

06/14 Petrović Biljana 23/40 

08/15 Bratić Teodora 28.5/40 

EUA4 

35/13 Jotić Slavica 28/51

SP Gepedezija 

Čenić Ljiljana 33/40 

SP Građevinarstvo 

42/13 Dizdra Dajana 20/40 

 

Usmeni dio ispita za sve SP je u petak 05.04. u 17:00 u kampusu, kabinet br 7.