Navigacija

SPARH_rezultati pismenog dijela ispita, januar, 2019.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2Engleski jezik u arhitekturi 3 - EUA3Engleski jezik u arhitekturi 4 - EUA4

Engleski jezik u arhitekturi 1 

Andrea Trivunoviić 9/20 (2. kolokvijum)

Teodora Bratić 27/40 

Milica Borić 20/40 

Engleski jezik u arhitekturi 3 

Milan Tešanović 21/40

Vladana Milanović 22/40 

Jelena Krminac  25/40 

Englesksi jezik u arhitekturi 4 

Milan Tešanović 24/40 

Vladana Milanović 20/40 

Aleksandra Mlađenović 32/40