Navigacija

SPARH_rezultati pismenog dijela ispita, februar, 2019.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2

Engleski jezik u arhitekturi 1 

Dragan Dodoš 17/20 (drugi kolokvijum) 

Andrea Trivunović 13.5/20 (drugi kolokvijum) 

Engleski jezik u arhitekturi 2 

Stefan Ristić 17/40 (nije položio) 

Goran Popović 19.5/40 (uslovno položio) 

Engleski jezik u arhitekturi 3 

Vladimir Tadić 25.5/51 (uslovno položio) 

Engleski jezik u arhitekturi 4 

Dajana Savić 30 /51 

Vladimir Tadić 1/40 (nije položio)