Navigacija

SPGEO_Termin usmenog dijela ispita i upis ocjena, decembar, 2018.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

Usmeni ispit i upis ocjena će se održati u petak 28. 12. 2018. u 15:30 u kampusu, kabinet br 7. 

 

Studenti koji samo trebaju upisati ocjenu mogu to uraditi i poslije praznika ukoliko im ne odgovara termin u petak. Samo da mi se jave n amail da se dogovorimo oko termina. 

To su studenti koji su polagali Engleski jezik po starom programu, koji imaju Engleski jezik  8 semestara.