Navigacija

Rezultati pismenog; termin usmenog i upis ocjena, novmebar 2018.Rez

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 1 - SJ1Strani jezik (Engleski jezik) 2 - SJ2Strani jezik (Engleski jezik) 3 - SJ3Strani jezik (Engleski jezik) 4 - SJ4Strani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

Engleski jezik 1 

45/14 Živković Aleksandar- 27/40 

18/14 Stojnić Borislava 27,5/40 

Engleski jezik 2

Vučić Dajana 21,5/40 

19/14 Markočević Kristina 28/40 

02/14 Maličević Biljana 29/40 

11/14 Gajić Nataša 22,5/40 

01/14 Radujeko Aleksa 33,5/40 

45/14 Živković Aleksandar 15,5/40 

Engleski jezik 3 

32/10 Subotić Branko 43/60 

Engleski jezik 4 

32/10 Subotić Branko 39/60

Engleski jezik 5 

32/10 Subotić Branko 39/40 

42/13 Krstović Danilo 40/40 

Engleski jezik 6 

32/10 Subotić Branko 37,5/60 

42/13  Krstović Danilo 21/40 

Engleski jezik 7 

32/10 Subotić Branko 28/40 

42/13 Krstović Danilo 20/40 

Engleski jezik 8 

32/10 Subotić Branko 25/40 

42/13 Krstović Danilo 20/40 

47/40 Lazić Dajana 19/40 (uslovno položila)

Termin usmenog i upis ocjena je u utorak, 04.12.2018. u 15.00 u kampusu, kabinet br. 7.