Navigacija

EUA1_EUA2_EUA3_EUA4_rezultati pismenog dijela ispita_septembar 2018.

Oglasna pločaArhitekturaEngleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2Engleski jezik u arhitekturi 3 - EUA3Engleski jezik u arhitekturi 4 - EUA4

Engleski jezik u arhitekturi 1 - EUA1

12/14 Nišić Vesna 24/40 bodova

20/14 Rodić Nataša 17,5/40 bodova

 

Engleski jezik u arhitekturi 2 - EUA2

18/12 Đurđević Vanja  54/55 bodova (stari program)

30/14 Ćetojević Jelena 26/40 bodova (novi program)

 

Engleski jezik u arhitekturi 3 

18/12 Đurđević Vanja 41/51 bodova 

 

Engleski jezik u arhitekturi 4 

18/12 Đurđević Vanja 40/51

Upis ocjena i usmeni dio ispita će se održati u srijedu, 11.09.2018. u 9.00 u kampusu, kabinet br 7.