Navigacija

SJ7_SJ8_rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog ispita_juni, 2018.

Oglasna pločaGeodezijaStrani jezik (Engleski jezik) 5 - SJ5Strani jezik (Engleski jezik) 6 - SJ6Strani jezik (Engleski jezik) 7 - SJ7Strani jezik (Engleski jezik) 8 - SJ8

SJ7- Engleski jezik 7 

Lazić Dajana 26/40 bodova

Jović Slavenko 17/40 bodova 

SJ8 - Engleski jezik 8 

Jović Slavenko 22.5/40 

Gračanin Ljiljana 26.5/40 

 

Usmeni dio ispita će biti u 20.06.2018. u 12.00 u kampusu., kabinet broj 7