Navigacija

UP2 - Ocjene radnih verzija "Situacija"

Oglasna pločaArhitekturaNovosti i obavještenjaUrbanističko projektovanje 2 - UP2
UP2_Ocene-Situacije.pdf
Predaje navedenih radnih priloga 3. grafičkog rada su obavezne! Studenti koji nisu predali Situaciju, obavezni su da je predaju na ocjenjivanje zajedno sa Presjecima i izgledima, u srijedu, 1. juna, na kraju vježbi. I inače je poželjno, uz Presjeke i izglede, predati i Situaciju, radi boljeg uvida u rješenje. Radovi se mogu podići u ponedeljak, 30. maja od 10-15 časova (na pauzama između časova Urbanističke kompozicije).