Navigacija

Prijemni ispit

Energetska efikasnost u zgradarstvu

 

Prilikom upisa ne polaže se prijemni ispit. Predmeti koji se uzimaju u obzir pri upisu:

Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa četvorogodišnjeg studijskog programa Arhitektura uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta: 
•    arhitektonske konstrukcije 1, 
•    arhitektonske konstrukcije 2, 
•    materijali u arhitekturi, 
•    arhitektonske konstrukcije 3, 
•    arhitektonske konstrukcije 4, 
•    fizika zgrade. 

Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa starim petogodišnjim studijskim programom Arhitektura uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta: 
•    građevinski materijali i fizika, 
•    arhitektonske konstrukcije 1, 
•    arhitektonske konstrukcije 2, 
•    arhitektonske konstrukcije 3. 

Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa četvorogodišnjeg studijskog programa Građevinarstvo uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta: 
•    građevinske konstrukcije 1, 
•    građevinske konstrukcije 2, 
•    građevinski materijali 1, 
•    građevinski materijali 2, 
•    građevinska fizika. 


Za kandidate sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta sa starog petogodišnjeg studijskog programa Građevinarstvo uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta: 
•    građevinska fizika, 
•    građevinski materijali, 
•    zgradarstvo. 

Za kandidate sa Mašinskog fakulteta novog/starog programa uzimaju se u obzir ocjene iz predmeta: 
•    termodinamika 1, 
•    termodinamika 2, 
•    prenos toplote, 
•    grijanje, 
•    klimatizacija. 

Kandidati koji su studije završili po programu Arhitekture, Građevinarstva ili Mašinstva, a nisu sa Univerziteta u Banjoj Luci u obavezi su, da nakon što komisija napravi uvid u njihovu dostavljenu dokumentaciju, polože razliku ispita.