Navigacija

Kontakt

Rukovodilac KSP EEuZ 

Prof. dr Darija Gajić 

Telefon: + 387 51 462 543

E-mail: darija.gajic@aggf.unibl.org

 

Referent u studentskoj službi za  II i III ciklus studija

Jelena Božić

E-mail: jelena.bozic@aggf.unibl.org

Telefon: + 387 51 462 545