Navigacija

Nastavni plan

ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

SEMESTAR 1
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1. MEE16POIE Primjena obnovljivih izvora energije 6 O 2 2
2. MEE16OIE Ekonomski i ekološki aspekti EE i obnovljivih izvora energije-isplativost i emisija CO2 6 O 2 2
3. MEE16EEEZ Elementi EE u zgradarstvu* 6 O 2 2
4. MEE16OKEE Opšti koncept EE i energetskog menadžmenta kroz prizmu EU i nacionalne regulative 6 O 2 2
5. MEE16GKVH Sistemi grijanja,klimatizacije i ventilacije hlađenjem (HVAC)** 6 I 2 2
6. MEE16EEKS EE komunalnih sistema*** 6 I 2 2
Ukupno 30   12 12
24

 

 

SEMESTAR 2
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1. MEE16UAA Urbanistički i arhitektonski aspekti EE** 6 I 2 2
2. MEE16EGM Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali**/*** 6 I 2 2
3. MEE16DSAU Digitalni sistemi automatskog upravljanja*** 6 I 2 2
4. MEE16TP Timski projekat 4 O 2 2
5. MEE:MR Master rad 20 O 12  

 

Napomena: 

1.  Predmetni nastavnici, u okviru ponuđenih izbornih predmeta, svakoj generaciji studenata nudiće savremene tematske cjeline, iz odgovarajućih užih naučnih oblasti, vodeći brigu o društvenim potrebama i interesu

                   ** Predmeti koje biraju studenti AGGF-a

                  ***Predmeti koje biraju studenti MF-a

 

2.  Biraju se dva od tri Izborna predmeta.

                 * Fizika zgrade biće obuhvaćena ovim predmetom

 


Odštampajte