Навигација

Наставни план

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ

СЕМЕСТАР 1
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1. МЕЕ16ПОИЕ Примјена обновљивих извора енергије 6 О 2 2
2. МЕЕ16ОИЕ Економски и еколошки аспекти ЕЕ и обновљивих извора енергије-исплативост и емисија ЦО2 6 О 2 2
3. МЕЕ16ЕЕЕЗ Елементи ЕЕ у зградарству* 6 О 2 2
4. МЕЕ16ОКЕЕ Општи концепт ЕЕ и енергетског менаџмента кроз призму ЕУ и националне регулативе 6 О 2 2
5. МЕЕ16ГКВХ Системи гријања,климатизације и вентилације хлађењем (HVAC)** 6 И 2 2
6. МЕЕ16ЕЕКС ЕЕ комуналних система*** 6 И 2 2
Укупно 30   12 12
24

 

 

СЕМЕСТАР 2
РБ Шифра Назив предмета ECTS Статус Предавања Вјежбе
1. МЕЕ16УАА Урбанистички и архитектонски аспекти ЕЕ** 6 И 2 2
2. МЕЕ16ЕГМ Енергетски ефикасни и еколошки грађевински материјали**/*** 6 И 2 2
3. МЕЕ16ДСАУ Дигитални системи аутоматског управљања*** 6 И 2 2
4. МЕЕ16ТП Тимски пројекат 4 О 2 2
5. МЕЕ:МР Мастер рад 20 О 12  

 

Напомена: 

1.  Предметни наставници, у оквиру понуђених изборних предмета, свакој генерацији студената нудиће савремене тематске цјелине, из одговарајућих ужих научних области, водећи бригу о друштвеним потребама и интересу

                   ** Предмети које бирају студенти АГГФ-а

                  ***Предмети које бирају студенти МФ-а

 

2.  Бирају се два од три Изборна предмета.

                 * Физика зграде биће обухваћена овим предметом

 


Одштампајте