Навигација

Пријемни испит

Eнергетска ефикасност у зградарству

 

Приликом уписа не полаже се пријемни испит. Предмети који се узимају у обзир при упису:

За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са четворогодишњег студијског програма Архитектура узимају се у обзир оцјене из предмета: 
•    архитектонске конструкције 1, 
•    архитектонске конструкције 2, 
•    материјали у архитектури, 
•    архитектонске конструкције 3, 
•    архитектонске конструкције 4, 
•    физика зграде. 

За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са старим петогодишњим студијским програмом Архитектура узимају се у обзир оцјене из предмета: 
•    грађевински материјали и физика, 
•    архитектонске конструкције 1, 
•    архитектонске конструкције 2, 
•    архитектонске конструкције 3. 

За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са четворогодишњег студијског програма Грађевинарство узимају се у обзир оцјене из предмета: 
•    грађевинске конструкције 1, 
•    грађевинске конструкције 2, 
•    грађевински материјали 1, 
•    грађевински материјали 2, 
•    грађевинска физика. 


За кандидате са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета са старог петогодишњег студијског програма Грађевинарство узимају се у обзир оцјене из предмета: 
•    грађевинска физика, 
•    грађевински материјали, 
•    зградарство. 

За кандидате са Машинског факултета новог/старог програма узимају се у обзир оцјене из предмета: 
•    термодинамика 1, 
•    термодинамика 2, 
•    пренос топлоте, 
•    гријање, 
•    климатизација. 

Кандидати који су студије завршили по програму Архитектуре, Грађевинарства или Машинства, а нису са Универзитета у Бањој Луци у обавези су, да након што комисија направи увид у њихову достављену документацију, положе разлику испита.