Navigacija

OGD19RI - Račun izravnanja

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Račun izravnanja
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD19RI obavezan 4 3P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Teorija grešaka geodetskih mjerenja Položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima teorije izravnanja, metoda ocjene nepoznatih parametara i analize kvaliteta dobijenih ocjena u geodetskim modelima, teorije i analize slobodnih geodetskih mreža koje se najčešće susreću u inženjerskom premjeru.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student će biti osposobljen da objasni osnovne principe metode najmanjih kvadrata, postavi matematički i stohastički model geodetskih mjerenja, ocjeni nepoznate parametre modela i njihovu tačnost, prezentuje postignute rezultate rada, objasni osnovne principe najbolje linearne nepomjerene ocjene, ocjene po metodi najmanjih kvadrata i maksimalne vjerodostojnosti, objasni probleme singularnosti, definiše izbor geodetskog datuma, sračuna mjere kvaliteta ocjena u geodetskim mrežama, testira karakteristične hipoteze vezane za GMM, koristi metode ocjena grubih grešaka, objasni koncept pouzdanosti i sračuna mjere, objasni model ocjena komponenata varijansi geodetskih mjerenja i koristi postojeće računarske alate za rješavanje problema izravnanja geodetskih merenja (Excel, Matlab, R studio).
Sadržaj predmeta
-
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz predavanja, računarske vežbe, konsultacije i samostalnu izradu obaveznih zadataka. Test znanja; vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka i izrada eseja; završni ispit – u pismenoj formi.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
-
Posebna naznaka
nema