Навигација

ОГД19РИ - Рачун изравнања

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивРачун изравнања
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД19РИобавезан43П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Теорија грешака геодетских мjерењаПоложен испит
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима теорије изравнања, метода оцјене непознатих параметара и анализе квалитета добијених оцјена у геодетским моделима, теорије и анализе слободних геодетских мрежа које се најчешће сусрећу у инжењерском премјеру.
Исходи учења (стечена знања)
Студент ће бити оспособљен да објасни основне принципе методе најмањих квадрата, постави математички и стохастички модел геодетских мјерења, оцјени непознате параметре модела и њихову тачност, презентује постигнуте резултате рада, објасни основне принципе најбоље линеарне непомјерене оцјене, оцјене по методи најмањих квадрата и максималне вјеродостојности, објасни проблеме сингуларности, дефинише избор геодетског датума, срачуна мјере квалитета оцјена у геодетским мрежама, тестира карактеристичне хипотезе везане за ГММ, користи методе оцјена грубих грешака, објасни концепт поузданости и срачуна мjере, објасни модел оцјена компонената варијанси геодетских мјерења и користи постојеће рачунарске алате за рјешавање проблема изравнања геодетских мерења (Excel, Matlab, R studio).
Садржај предмета
-
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања, рачунарске вежбе, консултације и самосталну израду обавезних задатака. Тест знања; вођена и самостална израда обавезних задатака и израда есеја; завршни испит – у писменој форми.
Облици провјере знања и оцјењивање
-
Посебна назнака
нема