Навигација

Писмени дио испита и одбране елабората из предмета ГИ1, ГИ2, ГИС, КП, ВГП, СиУПК и ГИСХП за априлски рок

Огласна плочаГрађевинарствоГеодезијаГеоинформатика 1 - ГИ1Геоинформатика 2 - ГИ2Геоинформациони системи - ГИСГИС у ходротехничкој пракси - Х / МАВизуелизација геопросторних података / МА

Одбране елабората и теоријски дијелови испита одражће се 05.05.2022. године у следећим терминима:

  • Одбрана елабората из предмета Геоинформатика 1, одражаће се од 14:00.

  • Одбрана елабората из предмета Геоинформатика 2, одражаће се од 14:00.

  • Одбрана елабората из предмета Геоинформациони системи, одражаће се од 14:00.

  • Одбрана елабората из предмета Картографске пројекције и Састављање и умножавање планова и карата, одражаће се од 14:00.

  • Рачунски колоквијум из предмета Картографске пројекције, одржаће се од 12:30.

  • Теоријски дио испита из предмета Геоинформатика 1 и Геоинформатика 2, одржаће се од 14:00.

Одбарана елабората и теоријски дио испита из предмета Визуелизација геопросторних података и ГИС у хидротехничкој пракси одржаће се 05.05.2022. године од 17:00.