Navigacija

Pismeni dio ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, KP, VGP, SiUPK i GISHP za aprilski rok

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 05.05.2022. godine u sledećim terminima:

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 14:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 14:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformacioni sistemi, odražaće se od 14:00.

  • Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, odražaće se od 14:00.

  • Računski kolokvijum iz predmeta Kartografske projekcije, održaće se od 12:30.

  • Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se od 14:00.

Odbarana elaborata i teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi održaće se 05.05.2022. godine od 17:00.