Navigacija

Novosti

Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3, Geodetski premjer 3, Deformaciona analiza – upis ocjena

Oglasna pločaGeodetski premjer 3 - GP3Deformaciona analiza inženjerskih objekata - DARačun izravnanja 1 - RI1Račun izravnanja 3 - RI3Račun izravnanja 2 - RI2

Upis ocjena iz  Računa izravnanja 1, Računa izravnanja 2, Računa izravnanja 3, Geodetskog premjera 3 i Deformacione analize obaviće se u petak, 27.02. u 9:00 časova u prostorijama Kampusa (kabinet 6).