Navigacija

Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Račun izravnanja 3, Geodetski premjer 3, Deformaciona analiza – usmeni ispit

Oglasna pločaGeodetski premjer 3 - GP3Deformaciona analiza inženjerskih objekata - DARačun izravnanja 1 - RI1Račun izravnanja 3 - RI3Račun izravnanja 2 - RI2
Usmeni ispit iz predmeta Račun izravnanja 1, Račun izravnanja 2, Računa izravnanja 3, Geodetskog premjera 3 i Deformacione analize će biti održan 26.02. (četvrtak) sa početkom u 14:00 časova.