Navigacija

Novosti

AP45

Oglasna pločaArhitektura

Za sljedeći čas vas molimo da konačno stignete nacrtati i da donesete sve što smo vam zadali ranije.(vidi prethodnu obavjest) Obavezno donijeti kataloge stanova, ko nije. Od 8-12, radiće se vrtić. Očekujemo da svi donesete maketu vrtića, fotke, (3 fo...

AP45

Oglasna pločaArhitektura

Konsultacije ponedeljak 13-15/kampus.     Dragi studenti, Za sljedeći čas: Analiza još jednog primjera vrtića sa jasno naznačenim  javnim, polujavnim. zajedničkim, privatnim i ličnim zonama/nivoima. Dovršiti kolokvijume. Ući u 1:500 i dati os...

AP_7_predaja dijela grafičkog rada G1

Arhitektura

Dragi studenti, samo podsjetnik da u PONEDJELJAK 4.4.2016. u 12:00 u kabinetu 7 predajete dio grafičkog rada G1. Obavezni prilozi iz zadatka su: - Maketa sklopa u kontekstu  1 :500 - DIJAGRAMI – programski, funkcionalni, prostorni - tipsk...