Navigacija

SK1, SK2 - rezultati pismenog i termin završnog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1Statika konstrukcija 2 - SK2

Pismeni dio ispita iz Statike konstrukcija 1 položili su:

Dorotea Vučić  55%

Ivana Radešić  51%

Aleksandra Jeremić  U

Pismeni dio ispita iz Statike konstrukcija 2 niko nije položio.

Završni dio ispita će se održati 16.2. (petak) u 9:30.