Navigacija

SK - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija položili su:

student

br. ind.

(%)

Majstorović Mirko

41/20

90II kol

Kandić Julija

09/20

88 – II kol

Jekić Aleksandra

05/18

51 – II kol

Grbović Gordana

06/21

86 – ispit

Kaurin Dragana

03/19

65 - ispit

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak (16.2.) u 12:00 časova.