Navigacija

MOM - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - MOM

 

Pismeni dio ispita iz predmeta Mehanika i otpornost materijala položili su:

student

br. ind.

(%)

Petković Nemanja

31/18

II kol. – 75

Vranić Anastasija

51/22

II kol. – 72,5

Đurđević Jovana

03/21

II kol. – 52,5

Klincov Gorana

41/22

II kol. – 52,5

Kertić Ivana

15/22

II kol. – 52,5

Ilić Jovana

48/20

I kol. – 82,5

Vukelić Dajana

15/21

ispit - 69

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak (16.2.) u 12:00 časova.