Navigacija

FZ_Rezultati pismenog dijela ispita (II termin)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (07 i 19) niko nije položio. 

Uvid u radove: sutra u 08:00. Kabinet 2.08