Navigacija

SK1 - rezultati drugog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1

Drugi kolokvijum iz Statike konstrukcija 1 položili su:

Mihailo Maksimović    80%
Jovan Jarić                     52%
Saša Nešković              51%
David Zeljković             51%
Ružica Marić                  U