Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_januar

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u prvom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka, održaće se 18.1.2024. (četvrtak), sa početkom u 08:30 časova, kancelarija br. 2.11.  

Na odbranu obavezno ponijeti pregledan elaborat!