Navigacija

SK - Rezultati prvog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija položili su:

student

br. ind.

(%)

Mamlić Jelena

37/18

100

Grabovac Tea

01/21

95

Đekić Vesna

11/18

90

Marjanović Vanja

05/21

90

Jekić Aleksandra

05/18

85

Zeljković Dragana

10/18

80

Jurić Sanja

 

75

Šmrkić Nikolina

50/51

70

Abazović Fatima

15/20

65

Kandić Julija

09/20

65

Gajić Tijana

22/19

65

Majstorović Mirko

 

60

Popović Željana

10/20

51

Đukić Đurđina

23/19

51

Gajić Dajana

30/19

51