Navigacija

Anketiranje studenata u ZIMSKOM semestru akademske 2023/2024. godine

Oglasna pločaAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Poštovani,

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 27.04.2023. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja. Načela anketiranja studenata obavezuju sve organe upravljanja, stručne organe i tijela Univerziteta i fakulteta/Akademije umjetnosti, kao i sve studente, nastavno i nenastavno osoblje. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata. Prema zaključku Senata Univerziteta, broj 02/04-3.2179-1/22 od 27.10.2022. godine pozivaju se studenti AGGF- a da popune studentsku anketu o kvalitetu nastavnog procesa, kako bi mogli da izvrše prijavu ispita.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 8. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 25 decembra 2023. godine do 21. januara 2024. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2023/2024. godine na prvom ciklusu studija.

U prilogu se nalazi Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa.

 

S poštovanjem

Koordinator za osiguranje kvaliteta

 

 

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13010/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90_2.jpg