Navigacija

TM1 - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoTehnička mehanika 1 - TM1

Pismeni dio ispita iz predmeta Tehnička mehanika 1 u okviru oktobarskog ispitnog roka (drugi termin) položio je:

student

br. Ind.

(%)

Keleman Mihail

23/21

51

 

Usmeni dio ispita/test, će se održati u ponedeljak (16.10.) u 10:00 časova na AGGF-u (nova zgrada). Studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita/test, treba da se jave predmetnom asistentu na e-mail do ponedeljka (16.10.)