Navigacija

SK1 - rezultati pismenog i termin završnog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1

Pismeni dio ispita iz Statike konstrukcija 1 niko nije položio.

Završni dio ispita će se održati 11.10. (srijeda) u 12:00 na lokaciji iznad pravnog fakulteta.