Navigacija

PGA_Primijenjena geodezija u arhitekturi

Oglasna pločaArhitektura

Obavještavaju se studenti prve godine studijskog programa arhitektura da je link za pristupni folder predmeta Primijenjena geodezija u arhitekturi na drajvu:

https://drive.google.com/drive/folders/1t-yFUOnOvKMHFQ9nkYHbu0Zgc-Hg8Uh_?usp=sharing 

Svi sa linkom imaju odobrenje da pregledaju materijal u folderima, tako da materijalu možete pristupiti i sa privatnih mejl adresa.

U folderima PREDAVANJA i VJEŽBE je sav materijal neophodan za izradu semestralnog elaborata i polaganje kolokvijuma.

 

Plan rada

Pratiti plan rada koji se nalazi u folderu drajva za predmet. U slučaju odstupanja od plana rada studenti će biti blagovremeno obavješteni – putem oglasne ploče na sajtu fakulteta ili na učionici

 

Gugl učionica

Nakon što dobijete studentske mejl adrese obavezni ste prijaviti se na učionicu. Pristupni kod je vcxwcel

Link za pristup učinici je:

https://classroom.google.com/c/MTgyMTk4NjY1Nzc2?cjc=vcxwcel 

 

Nastava 26.10.2023. god.

Organizacija nastave za  26.10.2023.god. četvrtak

  • Grupa A i B od 16:15 do 18:00 časova amfiteatar 0.18
  • Grupa V i G od 18:15 do 20:00 časova amfiteatar 0.18

Podjela na grupe je u prilogu obavjesti.

 

Obaveze studenta:

Na čas je neophodno donijeti

  • Izrađenu geodetsku podlogu 1:1000 sa ucrtanim svim elementima zatečenim na licu mjesta, a prema uputstvu sa predavanja
  • Legendu koja prati geodetsku podlogu
  • Odštampan prateći materijal (fotografije sa lokacije, satelitski snimak uže i šire lokacije ili druge dodatne materijale koji su korišteni prilikom izrade geodetske podloge