Navigacija

MOM - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - OA19MOM

Pismeni dio ispita iz predmeta MOM položili su:

Majstorović Mirko 41/20 - 63%

Sinadinović Rastko 07/20 - 51%

Kaurin Dragana 03/19 - 51%

Koprenović Dragoljub 20/20 - 51%

 

Usmeni dio ispita će se održati u petak (6.10.) u 9:00 časova na AGGF-u.