Navigacija

Arhitektura, Nacrtna geometrija, materijal sa predavanja prvi i drugi čas

Oglasna pločaArhitekturaNacrtna geometrija i tehničko crtanje - NGTC

Dragi studenti,

s obzirom na to da još niste dobili vaše studentske mail adrese, na sljedećem linku ćete pronaći materijal sa predavanja.

Predavanja i snimci su ovdje:

Predavanja prezentacije

Predavanja video snimci

 

Linkovi za animacije su ovdje:

Tačka u prostoru - kosa projekcija

Tačka u prostoru - ortogonalna projekcija

Prava u prostoru - kosa projekcija

Prava u prostoru - ortogonalna projekcija