Navigacija

Arhitektura, Nacrtna geometrija, druga vježba

Oglasna pločaArhitekturaNacrtna geometrija i tehničko crtanje - NGTC

Dragi studenti, 

U prilogu je druga vježba koju trebate odštampati na A3 format papira i koju trebate donijeti u ponedjeljak na vježbe iz nacrtne geometrije.

Obavezno naglasite da treba biti actual size podešeno kada budete štampali.

Vidimo se na vježbama!

Ass Dajana