Navigacija

TM1 - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoTehnička mehanika 1 - TM1

Pismeni dio ispita iz predmeta Tehnička mehanika 1 položili su:

student

br. Ind.

(%)

Nikolić Milica

03/22

II kol – 95

Tučić Mia

22/22

II kol – 75

Trivić Miljana

 

51

Jejinić Stefan

29/20

51

 

Test / usmeni dio ispita će se održati u petak 15. 9. u 11:00 časova na AGGF-u. Studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita treba da se jave predmetnom asistentu na mail do ponedeljka 11.9.