Navigacija

SK - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija (Arhitektura) položila je:

student

br. ind.

(%)

Lazić Jelena

14/19

55

Radovi se mogu pogledati 8.9. (petak) u 9:00 časova na AGGF-u.

Usmeni dio ispita će se održati 8.9. (petak) u 9:00 časova na AGGF-u.