Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita (septembar II)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade položili su: 
OA07FZ
1. Željana Jovanović 70% 

OA19FZ 
1. Goran Đurić  68%
2. Irina Gavrić 67%
3. Ana Krsmanović 53%
4. Milica Knežević 53%
5. Tamara Spasojević 51%
6. Bojana Bojić 51%

Uvid u radove/konsultacije: sutra u 11 h. Kabinet broj 5, iznad Pravnog fakulteta. Usmeni dio ispita će se održati narednu srijedu sa početkom u 09:00 h po grupama. Lokacija iznad Pravnog fakulteta.