Navigacija

Prostorna i graditeljska ekonomika- rezultati ispita 11.09.2023.

Oglasna pločaArhitekturaProstorna i graditeljska ekonomika - PIGE

Rezultati ispita iz predmeta PROSTORNA I GRADITELJSKA EKONOMIKA, održanog 11.09.2023. su

Broj indeksa Prezime Ime Datum polaganja Ukupno bodova Konačna ocjena
03/19 Kaurin Dragana 11.09.2023. 75 8
12/19 Mitrić Jelena 11.09.2023. 75 8