Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_18.9.2023.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 18.9.2023. godine, položili su:

KI3

Nemanja Sarajlić                 13

Igor Lalić                            13

Violeta Bajić                       12

BKA

Biljana Đekanović             17

Ivana Piljagić                   Uslovno

Milica Ćetojević              Uslovno

 

Usmeni dio ispita održaće se u terminima:

- ponedjeljak 25.9.2023. sa početkom u 9 časova za septembarski rok; 

- utorak 3.10.2023. sa početkom u 9 časova za oktobarski ispitni rok.