Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_oktobarski rok

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u oktobarskom ispitnom roku, održaće se 26.9.2023. (utorak), sa početkom u 8:30 časova, kancelarija br. 11.  

 

Na odbranu obavezno ponijeti pregledan elaborat!