Navigacija

FZ_Rezultati pismenog dijela ispita (septembar I)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (19) položili su: 
1. Andrea Milošević 65%
2. Emilija Borković 63%
3. Anastasija Vranić 51%

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (07) niko nije položio. 

Uvid u radove: sutra u 09:00 h, iznad Pravnog fakulteta. Usmeni dio ispita će se održati u srijedu (06.09) od 09:00 h, iznad Prvnog fakulteta.