Navigacija

TM1 - Rezultati pismenog i termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoTehnička mehanika 1 - TM1

Pismeni dio ispita iz predmeta Tehnička mehanika 1 održan 30.6. položili su

student

br. Ind.

(%)

Nišević Sanja

17/18

53

 

Uvid u radove će se održati u petak 7.7. u 9:00 časova na AGGF-u.

Usmeni dio ispita/test, će se održati u petak (7.7.) u 10:00 časova na AGGF-u. Studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita/test, treba da se jave predmetnom asistentu na e-mail do četvrtka 6.7.