Navigacija

FZ(07) Rezultati pismenog dijela ispita (drugi termin)

Oglasna pločaArhitekturaFizika zgrade - FZ

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika zgrade (07) položili su: 

1. Isidora Komljenović 51% 

Uvid u radove: sutra u 09:00 h na lokaciji iznad Pravnog fakulteta. Usmeni dio ispita će se održati u srijedu od 09:00 h.