Navigacija

Objavljen rad u časopisu “Thin-Walled Structures” iz oblasti konstruktivnog prigušenja i kontaktne mehanike, sa impak faktorom 5.9

KnjigeAktuelnostiNovosti i obavještenjaNagrade

Doprinos rješavanju problema konstruktivnog prigušenja i disipacije energije u mehaničkim vezama

 

Ognjen Mijatović (AGGF-UNIBL), Aleksandar Borković (Građevinski fakultet u Gracu i AGGF), V, Matija Guzjan (Politehnički univerzitet u Sankt Petersburgu), Valentina Golubović-Bugarski (MF-UNIBL) i kolege sa Građevinskog fakulteta u Beogradu, Z. Mišković, R. Salatić, R. Mandić, uspješno su izvršili analizu jedne široko primjenjivane vijčane veze, tipa montažnog nastavka I-nosača. Pokazano je da pomjeranja unutar elemenata vijčane veze u kontaktnoj interakciji na nivou mikrometra uzrokuju nelinearan dinamički odgovor kompletne konstrukcije. Rad pod nazivom Experimental and numerical study of structural damping in a beam with bolted splice connectionje objavljen u časopisu Thin-Walled Structures” sa impak faktorom 5.9 koji izdaje Elsevir.

Problem disipacije enrgije, odnosno konstruktivnog prigušenje, je nelinearan proces jedinstven u mehanici deformabilnog tijela. Svaka i najmanja promjena u kontaktnoj interakciji dva tijela može prouzrokovati značajnu promjenu odgovora kompletnog dinamičkog sistema, odnosno kompletne konstrukcije. Srž ovog problema leži u prirodi trenja i hrapavosti kontaktnih površina, odnosno u činjenici da, sa stanovišta fizike, trenje još uvijek nije u potpunosti definisano kao prirodni fenomen. S druge strane, problem konstruktivvnog prigušenja se značajno komplikuje sa stanovišta kontaktne mehanike. Problem predstavlja opisivanje hrapavosti kontaktnih površina i definisanje  nelinearnih procesa koji se dešavaju pri kontaktnoj interakciji dva tijela.

Cilj rada jeste bio proučiti mogućnosti primjene softvera za numeričku analizu konstrukcija (Abakus) u rješavanju konstruktivnog prigušenja, tj. u modeliranju nelinearnog dinamičkog odgovora mehaničkog sistema sa vijčanom vezom.

Prema predviđanjima nekih od vodećih stručnjaka iz oblasti konstruktivnog prigušenja i kontaktne mehanike kao što su Danijel Segelman i Vladimir Jastrebov, biće potrebno još oko 50 godina da se riješi problem kontakta i konstruktivnog prigušenja samo za metale kao dominantan materijal u industriji. Takođe, za jedinstveno rješenje problema trenja bilo koja dva materijala biće potrebno još 100 godina, ako uopšte i bude otkriveno.

Objavljivanjem pomenutog rada uspostavljena je komunikacaja i buduća saradnja sa vodećim stručnjacima iz oblasti konstruktivnog prigušenja i disipacije energije u mehaničkim vezama. U proteklom peridu Ognjen Mijatović i profesor Aleksandar Borković su dobili poziv za učešđe u međunarodnom komitetu za rješavanje problema dinamičkog odgovora mehaničkih veza “International Committee on Jointed Structures”.