Навигација

Објављен рад у часопису “Thin-Walled Structures” из области конструктивног пригушења и контактне механике, са импак фактором 5.9

КњигеАктуелностиНовости и обавјештењаНаграде

Допринос рјешавању проблема конструктивног пригушења и дисипације енергије у механичким везама

 

Огњен Мијатовић (АГГФ-УНИБЛ), Александар Борковић (Грађевински факултет у Грацу и АГГФ), В, Матија Гузјан (Политехнички универзитет у Санкт Петерсбургу), Валентина Голубовић-Бугарски (МФ-УНИБЛ) и колеге са Грађевинског факултета у Београду, З. Мишковић, Р. Салатић, Р. Мандић, успјешно су извршили анализу једне широко примјењиване вијчане везе, типа монтажног наставка I-носача. Показано je да помјерања унутар елемената вијчане везe у контактној интеракцији на нивоу микрометра узрокују нелинеаран динамички одговор комплетне конструкције. Рад под називом Experimental and numerical study of structural damping in a beam with bolted splice connectionје објављен у часопису Thin-Walled Structures” са импак фактором 5.9 који издаје Елсевир.

Проблем дисипације енргије, односно конструктивног пригушење, је нелинеаран процес јединствен у механици деформабилног тијела. Свака и најмања промјена у контактној интеракцији два тијела може проузроковати значајну промјену одговора комплетног динамичког система, односно комплетне конструкције. Срж овог проблема лежи у природи трења и храпавости контактних површина, односно у чињеници да, са становишта физике, трење још увијек није у потпуности дефинисано као природни феномен. С друге стране, проблем конструктиввног пригушења се значајно компликује са становишта контактне механике. Проблем представља описивање храпавости контактних површина и дефинисање  нелинеарних процеса који се дешавају при контактној интеракцији два тијела.

Циљ рада јесте био проучити могућности примјене софтвера за нумеричку анализу конструкција (Абакус) у рјешавању конструктивног пригушења, тј. у моделирању нелинеарног динамичког одговора механичког система са вијчаном везом.

Према предвиђањима неких од водећих стручњака из области конструктивног пригушења и контактне механике као што су Данијел Сегелман и Владимир Јастребов, биће потребно још око 50 година да се ријеши проблем контакта и конструктивног пригушења само за метале као доминантан материјал у индустрији. Такође, за јединствено рјешење проблема трења било која два материјала биће потребно још 100 година, ако уопште и буде откривено.

Објављивањем поменутог рада успостављена је комуникацаја и будућа сарадња са водећим стручњацима из области конструктивног пригушења и дисипације енергије у механичким везама. У протеклом периду Огњен Мијатовић и професор Александар Борковић су добили позив за учешђе у међународном комитету за рјешавање проблема динамичког одговора механичких веза “International Committee on Jointed Structures”.