Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_8.5.2023.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 8.5.2023. godine, položili su:

BKA

Lana Vulin                        14

Jelena Suvara                   12

BK1

Sanja Jokanović              Uslovno

BK2

Nataša Jorgić                 14

Usmeni dio ispita održaće se u utorak  16.5.2023. sa početkom u 9:00 časova u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3).

* Kandidati koji su USLOVNO položili imaju pravo jednom pristupiti usmenom ispitu, u prvom terminu nakon pismenog ispita, i ukoliko ne polože, dužni su ponovo polagati pismeni dio ispita.