Navigacija

SK - Rezultati pismenog ispita (27.3.)

Oglasna pločaArhitekturaStatika konstrukcija - SK

Pismeni dio ispita iz predmeta Statika konstrukcija održan 27.3. nije položio niko.

Radovi se mogu pogledati u utorak (4.4.) u 9:00 časova na AGGF-u, kabinet 11.