Navigacija

Zadnji rok za predaju i odbranu godišnjih zadataka iz predmeta Mehanika i otpornost materijala

Oglasna pločaArhitekturaMehanika i otpornost materijala - OA19MOM

Poštovani studenti,

zadnji rok za predaju i odbranu godišnjih zadataka iz predmeta Mehanika i otpornost materija je srijeda - 01.03.2023 i četvrtak - 02.03.2023 od 8 do 12h. Kabinet K7.